Att studera på distans

Distansstudier innebär att undervisningen på en hel kurs, eller delar av den, bedrivs med hjälp av internet. Uppläggen varierar men ofta har man som student på distans tillgång till kanaler genom vilka man kan kommunicera med såväl lärare som sina medstudenter. Även kursmaterialet brukar finnas tillgängligt online och det är inte ovanligt att hela föreläsningar läggs upp som nedladdningsbara filmklipp. Det är alltså tekniska landvinningar som banat väg för den lilla revolution inom utbildningsväsendet som distansstudier faktiskt innebär. Utbudet av distanskurser på många nivåer är idag väldigt stort. Såväl folkhögskolor som universitet och högskolor satsar på detta.

Res och studera

Women legs reading book on balcony , relaxing

färre väljer att studera utomlands, kanske beroende på att konjunkturen varit svajig på senare år. Det kostar en hel del att studera i ett annat land. Studier på distans kan däremot kombineras med en resa på ett sådant sätt att det hela faktiskt blir en ganska lönsam affär. Distansstudier kan berättiga till studiemedel och om du reser i ett land med låga omkostnader kan dina svenska studiemedel räcka förvånansvärt länge. Det enda som krävs är att du följer studieplanen. Om du laddar upp dina texter från ett internetcafé på Svalbard eller i Bombay istället för från en bostad i Sverige spelar ingen roll.

Utbildning för fler

Distansstudier gör så att högre utbildningar blir tillgängliga för större grupper än dem som har möjlighet att gå på föreläsningar på en skola där det bedrivs traditionell salsundervisning. Alla med små barn vet hur svårt det är att schemalägga aktiviteter eftersom barnen närsomhelst kan bli sjuka. Det kan även vara så att man bor på en ort där den kurs man är intresserad av helt enkelt inte ges. En annan stor fördel med denna utbildningsform är är skolorna kan bereda plats åt fler studenter eftersom storleken på klassrum och föreläsningssalar inte längre utgör en begränsning. Distanskurser övergår ofta i distansarbete. Det finns idag många försörjningsmöjligheter online, man kan till exempel jobba med design av reklamartiklar för medtryck eller som programmerare.