Studera på folkhögskola

Folkhögskola är en något annorlunda skolform där du som elev både kan läsa in missade ämnen, komplettera eller studera en yrkesutbildning. Folkhögskolan är en nordisk form av skola med rötter i 1800-talets Danmark. Idén till att starta folkhögskola fick dansken Nikolaj Frederik Severin Grundtvig dock från engelska internatskolor. Även folkhögskolor har ibland internat där eleverna kan hyra in sig på hel- eller halv inackordering. De gemensamma aktiviteterna som ofta anordnas, de relativt små lärosätena och den familjära känslan, är några orsaker till att folkhögskolan är en populär skolform. Oavsett om du vill bli journalist eller plugga engelska kan du göra det på en folkhögskola.

Skolornas olika inriktningar

Varje folkhögskola har en speciell inriktning. Katrinebergs folkhögskola utanför Falkenberg har exempelvis valt att fokusera på film-, teater- och idrottsutbildningar. De erbjuder även s.k. allmänna kurser för dig som vill studera ämnen på gymnasienivå. Tekniken har gjort det möjligt för skolorna att kunna erbjuda allt fler nätkurser. elever från Karlshamn studerar svenska online via en lärplattform. Ska du klara av att plugga på distans måste du ha karaktär nog att planera in samt fullfölja din studieplan även om du ”bara är hemma”. En del trivs med friheten som distansstudier ger, andra uppskattar gemenskapen med elever och lärare som man får i ett klassrum.

Inga betyg utan omdöme

Folkhögskolorna skiljer sig genom att de inte delar ut betyg i vanlig mening utan istället använder de sig av en sjugradig omdömesskala. Det bästa omnämnande som du kan få är ”utmärkt studieförmåga” och det kan delas ut till den som studerat i minst ett år. Till skillnad från vanliga gymnasieskolor och högskolor ligger folkhögskolorna ofta i mindre orter eller utanför ett samhälle. Även detta bidrar till att stärka den gemenskap som så ofta uppstår på skolorna. Om du vill ansöka gör du det direkt till varje skola genom att skriva ett personligt brev. Alla utbildningar och kurser till folkhögskolor i Sverige finner du på folkhogskola.nu.