Inlägg taggade med "Utbildning"

Tolkskolan

Tolkskolan

Tolkskolan är en skola för utbildning av militära tolkar. Den är en del av svenska Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum, som förkortas FMUndSäkC. Tolkskolan själv förkortas TolkS. Den är förlagd till Uppsala garnison i Uppsala. Utbildningen som bedrivs på skolan är en tvåårig specialistofficersutbildning, som inleds med så kallad GMU, grundutbildning. […]

Alternativa sätt att finansiera studier

Alternativa sätt att finansiera studier

Det kan finnas många anledningar till att studielån från CSN inte är ett alternativ då man ska finansiera sina studier. Kanske ska man börja studera igen efter en lång tid på arbetsmarknaden, och har redan använt alla veckor man kan få studielån för på tidigare studier. Kanske berättigar den utbildning […]

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan, eller SV, är ett studieförbund som vill verka för att människor ska få möjlighet att utvecklas, genom att erbjuda en plats där de kan mötas och få kunskap, möjlighet till reflektion, och skapa samhällsengagemang. SV bildades år 1967 genom en sammanslagning av två andra studieförbund, Svenska Landsbygdens Studieförbund […]

Starta studiecirkel

Starta studiecirkel

Studiecirkeln är på många sätt grundstenen i den svenska folkbildningen. Det som man ville skapa när folkbildningsrörelsen började ta fart i slutet av 1800-talet var en utbildning för folket och av folket. Studiecirklar kan sägas uppfylla den önskan. Till skillnad från hur traditionell utbildning är uppbyggd finns det i studiecirklar […]

ABF

ABF

ABF står för Arbetarnas bildningsförbund, och är Sveriges största studieförbund med ungefär 750 000 deltagare i deras kursverksamhet och studiecirklar varje år. Kärnan i ABF:s verksamhet är studiecirklarna. En studiecirkel innebär att en grupp människor träffas för att diskutera, studera, öva på något eller lära sig något. ABF arrangerar studiecirklar i […]