Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan, eller SV, är ett studieförbund som vill verka för att människor ska få möjlighet att utvecklas, genom att erbjuda en plats där de kan mötas och få kunskap, möjlighet till reflektion, och skapa samhällsengagemang.

SV bildades år 1967 genom en sammanslagning av två andra studieförbund, Svenska Landsbygdens Studieförbund och Liberala studieförbundet. De organisationer som ligger bakom SV är Centerpartiet, Folkpartiet och Lantbrukarnas Riksförbund. SV:s värdegrund är att alla människor har lika värde och samma rättigheter. Genomgående i deras verksamhet är ett fokus på hållbar utveckling och miljö, i kombination med att utveckla det lokala föreningslivet och kulturen. De hjälper föreningar särskilt genom speciella utbildningspaket som kan skräddarsys enligt föreningens verksamhet och förbättra kompetensen i till exempel föreningens styrelse. De samarbetar med ungefär 60 organisationer på nationell nivå, och fler än 1000 föreningar på regionalnivå och lokalnivå. Orten för det lokala förenings- och kulturlivet kan vara vilken som helst av de nästan 300 lokala kontor som SV har i Sverige, uppdelade på 32 avdelningar. SV arrangerar drygt 50 000 studiecirklar årligen, och nästan en halv miljon människor deltar i någon av dem varje år. De erbjuder bildning inom ekonomi, miljö, musik, dans, teater, språk, trädgård och beteendevetenskap, för att bara nämna några av de ämnen som listas på deras hemsida. Förutom studiecirklarna arrangerar SV också olika former av kulturella evenemang, så många som 35 000 om året.

Varje år delar SV ut Sokratespriset, med en prissumma på 50 000 kronor, som går till en person som har ”utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst” och dessutom gjort detta ideellt. Priset har delats ut sedan SV grundades, 1967.Studieförbundet vuxenskolan 2

Studieförbundet Vuxenskolan var för några år sedan med och försvarade studieförbundens existens tillsammans med andra studieförbund. Anledningen var att Sverigedemokraterna ville dra undan det statliga stödet, som alla studieförbund får, från det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, och anklagade dem för att vara ”radikala islamister”. SV och de andra studieförbunden svarade med att avfärda anklagelserna som grundlösa och uttrycka att folkbildning ska vara tillgänglig för alla och öppen för alla.

Det sistnämnda är en grundtanke som funnits med folkbildningsrörelsen sedan den startade, och som var hela orsaken till att studieförbunden bildades, så även Studieförbundet Vuxenskolan.