Starta studiecirkel

Studiecirkeln är på många sätt grundstenen i den svenska folkbildningen. Det som man ville skapa när folkbildningsrörelsen började ta fart i slutet av 1800-talet var en utbildning för folket och av folket. Studiecirklar kan sägas uppfylla den önskan.

Till skillnad från hur traditionell utbildning är uppbyggd finns det i studiecirklar inga lärare och elever, utan bara ledare och deltagare. Det finns med andra ord ingen hierarki i gruppen. Det är inte heller bara ledaren som förmedlar sin kunskap till deltagarna, utan deltagarna själva bidrar med sina erfarenheter och sina kunskaper i ämnet. Ledaren fungerar snarare sammanhållande än föreläsande. De frågor som dyker upp och vad deltagarna är intresserade av styr innehållet, vilket gör att deltagarna i hög grad själva utformar utbildningen. Gruppens storlek är en annan skillnad. Studiecirklar utgörs av små, intima grupper, till skillnad från mer traditionella kurser där deltagarantalet kan vara uppemot 100, eller fler, beroende på vem som anordnar kursen. En likhet mellan en studiecirkel och en traditionell kurs är dock regelbundenheten, att man träffas med regelbundna intervaller för att studera och diskutera.

För att starta en egen studiecirkel kan du vända dig till ett studieförbund, till exempel ABF, Studieförbundet Vuxenskolan eller Studiefrämjandet. På deras respektive hemsidor finns specifika instruktioner för hur du ska gå tillväga, till exempel vilka uppgifter du behöver skicka in till dem. Du kan ha en idé själv som du presenterar och får godkänd, och sedan söker deltagare till, eller så kanske ni är en grupp med ett gemensamt intresse ni skulle vilja studera. Studieförbunden kan ofta hjälpa till med studieplan, studiematerial och vilket upplägg cirkeln ska ha, och i vissa fall även med lokal, studiebesök och annat.Starta studiecirkel 1

Om du ska starta en studiecirkel är det viktigt att tänka på att du behöver energi för att ta in ny kunskap, och att du för det behöver äta näringsriktig mat. Du kan få recept och inspiration här.

Minimikravet för en cirkel brukar vara att det ska vara minst tre deltagare och att ni ska träffas vid minst tre tillfällen. Ibland finns också krav på minst antal cirkeltimmar. Cirkeln kan ske på distans, på plats eller en kombination av båda. Vissa studieförbund förser er med en cirkelledare som gått deras utbildning, medan andra lämnar det upp till respektive cirkel att hitta en lämplig ledare.

Att starta och vara med i en studiecirkel är oftast helt gratis, och bidrar till din bildning och personliga utveckling, så det finns ingen anledning att inte göra det.