Tolkskolan

Tolkskolan är en skola för utbildning av militära tolkar. Den är en del av svenska Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum, som förkortas FMUndSäkC. Tolkskolan själv förkortas TolkS. Den är förlagd till Uppsala garnison i Uppsala. Utbildningen som bedrivs på skolan är en tvåårig specialistofficersutbildning, som inleds med så kallad GMU, grundutbildning. Därefter läses FOK, förberedande officerskurs. Båda dessa utbildningar är renodlade militära utbildningar, men därefter följer befattningsutbildningen vid Tolkskolan. Utbildningen håller ett högt tempo och ställer höga krav på eleverna, då man genomför skriftliga prov varje fredag och har muntliga tolkningsprov varannan vecka. Eftersom Tolkskolan således ställer mycket höga krav på koncentration och studietakt är det viktigt för dess elever att hitta ett sätt att slappna av när de väl är lediga. Om man tycker om att läsa kan ett bra tips vara att lyssna på ljudböcker, eftersom man på det sättet kan sjunka in i böckernas värld på samma sätt som tidigare, men slipper anstränga ögonen, som man sannolikt får göra dagligen ändå när man studerar. Med en prenumeration på Storytel.se får du tillgång till tusentals ljudböcker varje månad.Försvarets_tolkskola_vapen.svg

Tolkskolan grundades år 1957, och var till en början ett försök vid Arméns underofficersskola. Redan från början utbildades värnpliktiga i ryska vid skolan, och först under hösten 2008 utbildades den sista kullen på skolan som inte läste ryska. Detta berodde dock endast på att läromedlen i ryska skulle moderniseras, och ryska finns nu åter i läroplanen. Ett flertal andra språk har dock tillkommit genom åren, till exempel arabiska, franska, dari (ett iranskt språk) och persiska. Beroende på vilka behov som finns bland utlandsstyrkorna håller skolan ibland även kortare kurser i exempelvis albanska och serbiska/bosniska/kroatiska.

Förutom att kadetterna när de utexamineras från Tolkskolan har genomgått en mycket prestigefull utbildning, kan de också tillgodogöra sig civila högskolepoäng för sina studier, närmare bestämt 67,5 högskolepoäng i språk och 7,5 poäng i etik. Genom åren har en rad kända och framgångsrika personer passerat genom Tolkskolan, till exempel Horace Engdahl, diplomaten Ulf Stange, ambassadören Johan Molander, generaldirektören Per Molander och Anders Åslund, som var ekonomiprofessor och rådgivare till Boris Jeltsin. På listan finns dock mycket få kvinnor, vilken kan bero på att den allra första kvinnan utexaminerades från Tolkskolan först år 1999.