Sommarkurser på universitet

Studier på universitet och högskola är liksom grundskola och gymnasium uppdelad i en hösttermin och en vårtermin. Skillnaden mellan universitet och högskolor och lägre studier är dock att man på de högre lärosätena också kan plugga på sommaren, under ”sommarlovet”. Det kan finnas flera anledningar till att man gör det; kanske behöver man studiemedel som en inkomstkälla även under sommaren, eller så läser man bara en kurs på halvfart för att den verkar intressant. Oavsett vilket har många universitet ett relativt stort utbud av mer eller mindre nischade sommarkurser. Behörighetsreglerna, urvalsreglerna och studiemedelsreglerna är desamma som för vanliga kurser. Sommarkurserna varierar vanligen i längd mellan två och tio veckor, men längden beror också på om kursen ges på helfart eller halvfart.

På Lunds universitet kan man läsa sommarkurser mellan juni och augusti. Anmälan för kurserna under sommaren 2015 öppnar den 24 februari och stänger den 16 mars. Många av kurserna under sommaren 2015 på Lunds universitet hör till ämnesområdet musik. Man kan bland annat läsa Körledarkurs D, Dirigentkurs A och Orkesterdirigering. Bland de andra ämnesområdena hittar man bland annat kurserna ”Religionsbeteendevetenskap: Varför finns religion i Sverige?” och ”Biologi: Fältfaunistik”.Sommarkurser på universitet 2

På Uppsala universitet innehåller sommarkursutbudet mer humaniora. Man kan till exempel läsa ”Bergman och Guds skugga” på 7,5 högskolepoäng, ”Den arabiska våren”, också på 7,5 högskolepoäng, eller ”Den dansande elefanten: Indien som stormakt och kulturnation”, även den på 7,5 högskolepoäng.

Många universitet erbjuder också sina studenter möjligheten att läsa kurser utomlands under sommaren. Ett av de universiteten är Stockholms universitet, som har samarbeten med Fudan University i Shanghai och universitet i städerna Bangalore och Hyderabad i Indien. Kurserna ges vanligtvis på engelska, och till skillnad från vanliga sommarkurser vid universiteten i Sverige, som är gratis, måste man räkna med att kostnader kan tillkomma för kursen, resan, eventuellt visum och boende.

Universitet har ofta stora campus med många salar, och många gånger har en kurs föreläsningar på många olika platser på campus. Det kan därför vara lätt att förlägga till exempel pennor, sjalar, mössor eller kollegieblock. För att kunna få tillbaka borttappade sjalar och kläder kan det vara en bra idé att märka kläderna med namnlappar innan man börjar en kurs på universitet. Du kan köpa dem på Namnband.se.